niskieEP – projekt

niskieEP-projekt to usługa mająca na celu wyeliminowanie słabych punktów budynku na etapie projektowania, tak by uzyskać pozytywne wyniki Charakterystyki Energetycznej, która jest wymogiem do wydania pozwolenia na budowę. W usłudze tej proponujemy wsparcie już na etapie projektowym.

Korzyścią dla Architekta przy korzystaniu z usługi niskieEP-projekt jest wyeliminowanie czasochłonnych poprawek projektu, które często uwidaczniają się dopiero na etapie wykonywania ChE. Dobór odpowiednich materiałów budowlanych, optymalizacja instalacji technicznych budynku, jeszcze na wstępnym etapie projektowym pozwala na skrócenie procesu projektowego. Przy wyborze tej usługi unikamy też często obserwowanego efektu “naciągania” ChE do projektu, co znacząco wpływa na pozytywny wizerunek Biura Projektowego. Wykonana w usłudze niskieEP-projekt Charakterystyka Energetyczna projektu spełnia aktualnie obowiązujące wymagania WT w sposób realny, dając komfort pracy zarówno Projektantowi jak i Wykonawcy, a w ostatecznym rozrachunku przenosi się na zadowolenie Inwestora.

Konsultant niskieEP-projekt uczestniczy w procesie projektowym już od wczesnych faz koncepcji i wyboru technologii. Zbudowany na podstawie założeń model nie jest ostateczny i daje wskazówki do projektowania dalszych etapów. Usługa jest wygodna dla Klienta, większość konsultacji oraz przesyłanie danych odbywa się on-line, co znacząco przyśpiesza proces oraz obniża jego koszty.

Ceny usługi niskieEP-projekt zależne są od skomplikowania projektu oraz wybranego pakietu usług.

PAKIETY:

  • BASIC to 2 konsultacje: pierwsza na etapie fazy koncepcji projektu i druga przed wykonaniem ChE oraz wykonanie ChE.
    • 2x60minut + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną
  • PRO z większą ilością dłuższych konsultacji
    • 3 konsultacje + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną
  • VIP ze stałą obsługą procesu projektowego dla danej inwestycji
    • nieograniczona liczba konsultacji + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną

Napisz i otrzymaj ekskluzywną ofertę!

Skontaktuj się z naszym Konsultantem!